L-Iżvillup tal-Iskola

Matul dawn l-aħħar snin, l-iskola tagħna kompliet tikber u tiġġedded b’mod kontinwu. L-għan ewlieni tagħna huwa li nipprovdu edukazzjoni sħiħa lit-tfal fdati lilna. Filwaqt li nagħmlu ħilitna biex l-esperjenza tat-tfal fl-iskola primarja tkun waħda pożittiva, din l-esperjenza trid ukoll tipprepara lit-tfal tagħna billi tibni l-ħiliet li bihom it-tfal ikunu kapaċi jiffaċċjaw l-isfidi li jiltaqgħu magħhom.

F’dan il-proċess, ikun hemm ħafna ħin li matulu aħna nirriflettu fuq dak li nkunu qed inwettqu biex naraw kif nistgħu intejbu x-xogħol tagħna. Minn żmien għal żmien huwa tajjeb ukoll li nieħdu “ritratt” tas-sitwazzjoni u inħarsu wkoll lejn il-fehma tagħkom il-ġenituri u tal-istudenti tagħna.

Għalhekk qassamna kwestjonarju qasir li nitlobkom timlew u tibagħtu lura mat-tfal. Dan il-kwestjonarju huwa anonimu u mhux suppost jieħu ħafna ħin, iżda permezz tiegħu, intom tkunu qegħdin tgħinuna nfasslu t-triq għall-iżvilupp tal-iskola għas-snin li ġejjin.

Qegħdin ukoll nistaqsu lit-tfal biex iwieġbu xi mistoqsijiet dwar l-esperjenza tagħhom fl-iskola u b’hekk huma wkoll ikunu qed jieħdu sehem attiv fil-proċess ta’ tiġdid li l-iskola l-ħin kollu għaddejja minnu. Il-kwestjonarju tat-tfal qed isir “online” mhux biss biex jiffrankalna x-xogħol iżda aktar importanti minn hekk, biex it-tfal ikunu esposti għat-teknoloġija moderna li qed issir dejjem aktar parti integrali mill-ħajja tagħna.

Intom tistgħu taraw il-kwestjonarju hawn hekk:

Student Survey 2014 – 2015

L-opinjoni tat-tfal hija importanti ħafna għalina u din tkompli ssaħħaħ il-parteċipazzjoni demokratika tat-tfal fil-ħajja tal-iskola.

Grazzi tal-għajnuna u l-koperazzjoni tagħkom.

Charlot Cassar
Kap tal-Iskola

Share

Year 3 Literacy Workshops

This year’s Book Week celebrations included a number of literacy workshops that targeted Year 3 students in our College. The workshops aimed to promote a cross-curricular and collaborative approach to learning while integrating literacy across board, celebrating children’s writing, encouraging them to speak in front of an audience and most importantly making learning even more fun. The focus of the workshops varied and included Drama, Music, Art, P.E. and PSCD but each workshop also included an activity that focused on literacy.

The workshops were hosted at Zabbar Primary B. Special thanks go to Ms Ruth Cilia (Head of Department), Ms Amanda Morales (Literacy Support Teacher), Ms Rosann Talbot (Oracy Teacher), Ms Isabelle Cachia (Assistant Head, Zabbar B) and all the other teachers and members of staff who supported the wonderful initiative.

Share

A Day in Gozo

On Friday 24 April, the entire Year 6 cohort spent a fantastic day in Gozo. The day started much earlier than usual and by 7 o’clock in the morning, we had already left school on our way to Ċirkewwa. Our day in Gozo started with a visit to the Ċitadella, and the Natural History, Archeaology and Folklore museums. After a hearty lunch in Xlendi, we hiked across Wied il-Kantra, all the way to the tower, through some impressive landscape to then head back to Mġarr for our trip back to school, exhausted but happy!

Well done to all the students for their impeccable behaviour and co-operation throughout and a special thanks to all teachers and LSAs who made this trip possible.

Share

Visit by H.E. the President of Malta

The President of Malta, H.E. Marie-Louise Coleiro Preca, this morning visited our school. She was greeted by the Student Council and then addressed Year 3, Year 4 and Year 5 students in the school hall. She then met Year 6 students who had the opportunity to discuss pertinent issues that concern them with the President.

Photos: DOI Clifton Fenech

Share

SMC Art Exhibition

Exhib Poster 2015Compressed

Share