SMC Art Exhibition

Exhib Poster 2015Compressed

Share

Chemical Pathology

Pupils in Years 5 and 6 recently had a lesson in chemical pathology as part of Dr Mikhaila Muscat’s PHD research. Chemical pathology is a scientific area that is generally concerned with analysis of bodily fluids and involves the study and investigation of the biochemical basis of disease processes. Quite a mouthful, but Dr Muscat translated chemical pathology into an interactive and fun lesson making it accessible to a younger audience.

The sessions dealt with topics including blood tests, high cholesterol, diabetes & the disease that may have sparked the vampire legends, amongst others. Yellow balloons were used to represent different forms of cholesterol together with a red heart-shaped balloon representing the heart.  Short video clips from films and cartoons were used to illustrate points, such as for example laboratory safety and diabetes testing.  A mechanical mouse and a soft toy mouse were used to explain, in very simple terms, how scientists won the Nobel Prize for creating a ‘knock-out mouse’. The disease that medical experts believe the Mona Lisa may have had was also mentioned. Most students were particularly intrigued by the scientific life-like skeleton used during the sessions, which was an obvious hit!

These sessions provided an opportunity to spark the interest of younger generations in this scientific/medical topic.

 

 

Share

Oħloq Tbissima Randan 2015

Kull sena, iċ-Ċentru Animazzjoni Missjunarja torganizza ġbir ta’ ħempers għall-missjoni fil-Peru. Din is-sena ħsiebna biex aħna wkoll nagħtu l-offerta tagħna biex ngħinu familji fil-bżonn. Tlabna lit-tfal tagħna biex bħala klassi, huma jiġbru ħemper bi prodotti tal-ikel. Bħal dejjem it-tfal urew il-qalb kbira tagħhom u bi ħġarhom qegħdin jimlew kaxxa wara kaxxa.

Kull ħemper irid ikun fih pakkett ross, ħalib tal-bott, ikel ippriservat bħal corned beef, luncheon meat, tonn taż-żejt, fażola, zalzett, legumi, zokkor, cubes tat-tiġieġa, galletini u xi ħelu għat-tfal. Importanti li d-data tal-iskadenza tkun tal-anqas Settembru 2015.

Grazzi tal-ġenerożita tagħkom.

Share

MAPSSS – L-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri

MAPSSS

F’Jannar li għadda, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Ġenituri tat-Tfal li jattendu l-Iskejjel tal-Istat (magħrufa bl-Ingliż bħala the Maltese Association of Parents of State School Students jew MAPSSS) organizzat għall-ewwel darba l-elezzjonijiet għall-membri-ġenituri biex jimlew postijiet battala fuq il-Kumitat Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni.  Kien hemm 32 nominazzjoni biex jimlew 11-il post. Il-ġenituri setgħu jikkontestaw biss fil-Kulleġġ fejn jattendu uliedhom biex kemm jista’ jkun ikun hemm firxa wiesa u rappreżentattiva tal-ġenituri. Dan wassal biex kellhom isiru elezzjonijiet fi tmien Kulleġġi f’Malta u Għawdex minħabba illi f’dawn il-kulleġġi kien hemm aktar minn kontestant wieħed.

L-idea li titwaqqaf l-Assoċjazzjoni tnisslet lejn tmiem is-sena 2012 minn grupp żgħir ta’ ġenituri (li aktar tard saru l-membri fundaturi ta’ din l-Assoċjazzjoni) iżda kien f’Marzu tal-2014 li l-Assoċjazzjoni ġiet reġistrata formalment bħala għaqda voluntarja (NGO). Dan id-dewmien kien meħtieġ minħabba illi matul l-2013 kien hawn l-Elezzjonijiet Ġenerali u  it-taħditiet mal-awtoritajiet konċernati fosthom il-Ministeru tal-Edukazzjoni kellhom jitwaqqfu għal xi żmien.

L-Assoċjazzjoni twaqqfet primarjament biex taħdem sabiex tissaħħaħ l-idea tal-parteċipazzjoni tal-ġenituri fl-iskejjel tal-istat ħalli flimkien mal-awtoritajiet tal-Edukazzjoni u kull min hu mdaħħal fis-settur edukattiv issir ħidma kollettiva għall-ġid tal-istudenti – uliedna. Il-viżjoni tagħna hi li f’Malta jintlaħaq kunsens nazzjonali fuq il-prinċipji fundamentali u d-direzzjoni ġenerali li dan is-settur daqshekk importanti għandu jkollu.

Sa mill-bidu tagħha, l-Assoċjazzjoni irnexxielha timla vojt li kien ilu jinħass. Dan għaliex kemm il-Ministeru tal-Edukazzjoni u Xogħol kif ukoll istituzzjonijiet oħra fil-qasam tal-edukazzjoni, illum il-ġurnata jqisu l-Assoċjazzjoni tagħna bħala punt ta’ referenza fil-qasam fejn tidħol il-parteċipazzjoni tal-ġenituri u l-edukazzjoni inġenerali fl-iskejjel tal-istat.

Bħala ġenituri nifhmu li hu d-dover tagħna li nagħtu s-sehem kollu tagħna fl-edukazzjoni ta’ uliedna. Nagħrfu ukoll il-fatt illi is-suċċess li jiksbu uliedna fl-edukazzjoni jista’ jseħħ biss meta jkun hemm ftehim u ħidma sħiħa u kollettiva bejn il-ġenituri, l-istituzzjonijiet edukattivi u bejn min ifassal il-politika. Għal din ir-raġuni għażilna l-motto ‘ (Niksbu) Aktar Flimkien’ għax nemmnu li meta naħdmu flimkien nistgħu nagħmlu differenza u jista’ jinkiseb aktar ġid għal uliedna.  Anke il-logo tagħna, erba’ biċċiet kuluriti mdaħħla u magħquda flimkien, intgħażel biex juri l-ħtieġa li l-ħidma fil-qasam tal-edukazzjoni tat-tfal tagħna, għalkemm toriġina minn sorsi differenti, għandha tkun waħda  kollettiva u integrata.

B’mod sistematiku, ir-riċerka internazzjonali turi kemm hu importanti li l-ġenituri jieħdu sehem attiv fl-edukazzjoni ta’ uliedhom. Illi ħafna mit-tagħlim fil-fatt iseħħ barra mill-klassi u allura aħna bħala ġenituri għandna sehem importanti. Nafu li qed ngħixu f’dinja globalizzata u jeħtieġ li wliedna jmorru tajjeb fl-edukazzjoni tagħhom biex ikunu jistgħu jiksbu il-potenzjal kollu tagħhom.

Dan iqiegħed quddiemna ħafna sfidi imma permezz tal-MAPSSS għandna l-ambizzjoni illi dan ikun jista’ jintlaħaq aħjar fil-kuntest lokali.  Bħala ġenituri aħna inħossu il-ħtieġa u d-dover illi inkunu ta’ sostenn tanġibbli fl-edukazzjoni ta’ uliedna. Imma dan  jeħtieġ isir b’mod organizzat u effiċjenti biex ikun tassew effettiv.

Il-Kumitat elett hu awgurju tajjeb biex l-Assoċjazzjoni tagħna tissaħħaħ u tifrex il-ħidma tagħha fost il-ġenituri f’Malta u Għawdex.  Iżda l-Assoċjazzjoni tagħna mhix biss dawk il-membri eletti fuq il-Kumitat u ma tistax tikseb suċċess mingħajr is-sehem tiegħek bħala ġenitur. Żgur li inti bħala ġenitur tista’, b‘xi mod jew ieħor, tagħti s-sehem tiegħek.

Bħala ġenitur ta’ student illi jattendi skola statali inti parti mill-MAPSSS. Tista’ tara l-website tagħna www.mapsss.org għal aktar informazzjoni u tista’ tingħaqad mal-grupp tagħna permezz tal-Facebook sabiex tkun taf x’qed isir fl-Assoċjazzjoni tiegħek. Nistennew bil-ħerqa li tikkomunika magħna.

Grazzi bil-quddiem tas-sehem tiegħek,

Simon Scicluna
MAPSSS

Share

Carnival 2015

Share