MAPSSS – L-Assoċjazzjoni tal-Ġenituri

MAPSSS

F’Jannar li għadda, l-Assoċjazzjoni Maltija tal-Ġenituri tat-Tfal li jattendu l-Iskejjel tal-Istat (magħrufa bl-Ingliż bħala the Maltese Association of Parents of State School Students jew MAPSSS) organizzat għall-ewwel darba l-elezzjonijiet għall-membri-ġenituri biex jimlew postijiet battala fuq il-Kumitat Eżekuttiv tal-Assoċjazzjoni.  Kien hemm 32 nominazzjoni biex jimlew 11-il post. Il-ġenituri setgħu jikkontestaw biss fil-Kulleġġ fejn jattendu uliedhom biex kemm jista’ jkun ikun hemm firxa wiesa u rappreżentattiva tal-ġenituri. Dan wassal biex kellhom isiru elezzjonijiet fi tmien Kulleġġi f’Malta u Għawdex minħabba illi f’dawn il-kulleġġi kien hemm aktar minn kontestant wieħed.

L-idea li titwaqqaf l-Assoċjazzjoni tnisslet lejn tmiem is-sena 2012 minn grupp żgħir ta’ ġenituri (li aktar tard saru l-membri fundaturi ta’ din l-Assoċjazzjoni) iżda kien f’Marzu tal-2014 li l-Assoċjazzjoni ġiet reġistrata formalment bħala għaqda voluntarja (NGO). Dan id-dewmien kien meħtieġ minħabba illi matul l-2013 kien hawn l-Elezzjonijiet Ġenerali u  it-taħditiet mal-awtoritajiet konċernati fosthom il-Ministeru tal-Edukazzjoni kellhom jitwaqqfu għal xi żmien.

L-Assoċjazzjoni twaqqfet primarjament biex taħdem sabiex tissaħħaħ l-idea tal-parteċipazzjoni tal-ġenituri fl-iskejjel tal-istat ħalli flimkien mal-awtoritajiet tal-Edukazzjoni u kull min hu mdaħħal fis-settur edukattiv issir ħidma kollettiva għall-ġid tal-istudenti – uliedna. Il-viżjoni tagħna hi li f’Malta jintlaħaq kunsens nazzjonali fuq il-prinċipji fundamentali u d-direzzjoni ġenerali li dan is-settur daqshekk importanti għandu jkollu.

Sa mill-bidu tagħha, l-Assoċjazzjoni irnexxielha timla vojt li kien ilu jinħass. Dan għaliex kemm il-Ministeru tal-Edukazzjoni u Xogħol kif ukoll istituzzjonijiet oħra fil-qasam tal-edukazzjoni, illum il-ġurnata jqisu l-Assoċjazzjoni tagħna bħala punt ta’ referenza fil-qasam fejn tidħol il-parteċipazzjoni tal-ġenituri u l-edukazzjoni inġenerali fl-iskejjel tal-istat.

Bħala ġenituri nifhmu li hu d-dover tagħna li nagħtu s-sehem kollu tagħna fl-edukazzjoni ta’ uliedna. Nagħrfu ukoll il-fatt illi is-suċċess li jiksbu uliedna fl-edukazzjoni jista’ jseħħ biss meta jkun hemm ftehim u ħidma sħiħa u kollettiva bejn il-ġenituri, l-istituzzjonijiet edukattivi u bejn min ifassal il-politika. Għal din ir-raġuni għażilna l-motto ‘ (Niksbu) Aktar Flimkien’ għax nemmnu li meta naħdmu flimkien nistgħu nagħmlu differenza u jista’ jinkiseb aktar ġid għal uliedna.  Anke il-logo tagħna, erba’ biċċiet kuluriti mdaħħla u magħquda flimkien, intgħażel biex juri l-ħtieġa li l-ħidma fil-qasam tal-edukazzjoni tat-tfal tagħna, għalkemm toriġina minn sorsi differenti, għandha tkun waħda  kollettiva u integrata.

B’mod sistematiku, ir-riċerka internazzjonali turi kemm hu importanti li l-ġenituri jieħdu sehem attiv fl-edukazzjoni ta’ uliedhom. Illi ħafna mit-tagħlim fil-fatt iseħħ barra mill-klassi u allura aħna bħala ġenituri għandna sehem importanti. Nafu li qed ngħixu f’dinja globalizzata u jeħtieġ li wliedna jmorru tajjeb fl-edukazzjoni tagħhom biex ikunu jistgħu jiksbu il-potenzjal kollu tagħhom.

Dan iqiegħed quddiemna ħafna sfidi imma permezz tal-MAPSSS għandna l-ambizzjoni illi dan ikun jista’ jintlaħaq aħjar fil-kuntest lokali.  Bħala ġenituri aħna inħossu il-ħtieġa u d-dover illi inkunu ta’ sostenn tanġibbli fl-edukazzjoni ta’ uliedna. Imma dan  jeħtieġ isir b’mod organizzat u effiċjenti biex ikun tassew effettiv.

Il-Kumitat elett hu awgurju tajjeb biex l-Assoċjazzjoni tagħna tissaħħaħ u tifrex il-ħidma tagħha fost il-ġenituri f’Malta u Għawdex.  Iżda l-Assoċjazzjoni tagħna mhix biss dawk il-membri eletti fuq il-Kumitat u ma tistax tikseb suċċess mingħajr is-sehem tiegħek bħala ġenitur. Żgur li inti bħala ġenitur tista’, b‘xi mod jew ieħor, tagħti s-sehem tiegħek.

Bħala ġenitur ta’ student illi jattendi skola statali inti parti mill-MAPSSS. Tista’ tara l-website tagħna www.mapsss.org għal aktar informazzjoni u tista’ tingħaqad mal-grupp tagħna permezz tal-Facebook sabiex tkun taf x’qed isir fl-Assoċjazzjoni tiegħek. Nistennew bil-ħerqa li tikkomunika magħna.

Grazzi bil-quddiem tas-sehem tiegħek,

Simon Scicluna
MAPSSS

Share

Carnival 2015

Share

Consultation on Positive Parenting Policy – Invitation

MIN EDU MAILSHOT PARENTS-01

Share

Examination Papers for Revision

Half yearly examination past papers for 2013 are now available under resources. Click here to access the page directly.

Half yearly examinations for 2014/2015 will start on Friday 6 February for the Year 6s and then on Monday 9, Wednesday 11 and Thursday 12 February for Year 4, 5 and 6.

Share

Christmas Crib Competition 2014

Every year, the Projects and Initiatives Section within the Directorate of Educational Services (DES) organises a Christmas Crib Competition that is extremely popular with students at Zabbar B.

The competition is made up of three categories:

  • Category A – The Traditional Maltese Christmas Crib
  • Category B – The Modern Christmas Crib
  • Category C – Grotta

For the 2014 edition, there were 654 entries from 30 schools in Malta. Our school had over 80 entries!

We would like to congratulate Kylie Bonnici (Year 6) and Alexia Degiorgio (Year 6) who placed first in Category B and third in Category A respectively.

Crib Competition 2014

Well done!

Share