Mental Well-Being

COVID-19 is stretching many people to their limit, particularly in terms of their mental well-being. Yes, we are all running a risk and we are all concerned about the implications on our loved ones.

This extraordinary situation is exposing people’s true colours. Every day we read stories of people who are going out of their way to support others, in their professional roles and as human beings. The situation is also bringing the worse out of people – stupidity, selfishness, egoism and the most despicable behaviour imaginable.

Our school is part of the wider community. We are not isolated. We took, and are still taking all the possible precautions. But, it was not a matter of if, but when… We have know experienced the first COVID positive case at school. As expected, some people handled this well, some panicked, some went to extremes.

But what actually happens when there is a positive case at school?

  • The moment we are informed of a positive case, we inform the COVID-19 School Response Team. We provide all the necessary details, including the details of all the teachers, LSEs and students in the class. We also provide as much detail about the case as possible – when did the student last attend school, were was s/he sitting, did s/he show any symptoms?
  • We are committed to provide timely, open, and transparent information to all. So, the next thing we do is inform parents of students in the class affected . We also inform all other teachers, LSEs and parents of the situation while respecting privacy.
  • Classrooms are thoroughly disinfected, following strict guidelines established by the Health Authorities.
  • Then, we wait. At this point the case is literally out of our hands. The Health Authorities take over. They assess the case and determine whatever action may need to be taken and communicate with whoever is concerned.

This past week was not easy. We appreciate that parents had questions. We appreciate anxiety levels were at an all time high. The majority of parents expressed their solidarity and supported us throughout. We appreciate it.

Unfortunately, a few other parents have gone out of their way to fuel gossip and make all sorts of ridiculous claims. Some parents prefer to believe what they read on Facebook rather than the official information provided by the school. We would rather these parents use common sense and act responsibly.

And just to be clear, no, we will never disclose the name of a COVID positive case because we respect privacy.

In this situation we need to support each other by taking care of ourselves first. Here are some tips on looking after yourself.

You can also help us keep children safe by acting responsibly. Ignore rumours because they only make our work more difficult. Rest assured that we will provide you with whatever information we have. No news is good news. If you don’t hear anything from us, then it is because there is nothing we need to tell you. Realise that calling the school “just because” seriously affects our work. Just do the maths… We have over 400 students at school. Just imagine if every parent called the school “just to be sure”…

Please allow us to get on with our work and to focus on what is important – the children. We need this for our own mental well-being, because like everyone else, we are also affected by this situation.

Together we will overcome this. Thank you for your constant support. Stay safe!

Charlot Cassar
Head of School

Photo by Tim Mossholder on Unsplash

School Absence – Clarification

Verżjoni bil-Malti aktar l-isfel.

The following applies to children currently attending school.

If a child is going to be absent from school (for whatever reason), parents need to inform the teacher, in writing via email, at least 3 days beforehand.

If a child is absent from school and the teacher was not informed about said absence, then a medical certificate needs to be presented, even if for 1 day.

Please support us in ensuring everyone’s safety at school.

Thank you.


Assenza mill-Iskola – Klarifikazzjoni

Dan li ġej jgħodd għal dawk it-tfal li qed jattendu l-iskola.

Jekk it-tfal ikollhom bżonn ifallu l-iskola l-għalliema iridu jiġu avżati bil-miktub, permezz ta’ email, mill-anqas 3 ijiem qabel.

Jekk it-tfal ikunu assenti mill-iskola, u l-għalliema ma kienux infurmati minn qabel dwar dan, allura jrid jiġi preżentat ċertifikat mediku, anke jekk għal ġurnata waħda biss.

Nitolbukom tgħinuna biex niżguraw is-saħħa ta’ kulħadd.

Grazzi.

Photo by Online Marketing on Unsplash

Getting in Touch

Verżjoni bil-Malti aktar l-isfel.

Dear Parents/Guardians

During this particular period, we are dealing with a huge amount of correspondence. We would greatly appreciate your help in order to provide you with a timely reply.

Before you get in touch, please make sure you have read circulars properly. Most of the answers to your questions are in the circulars.

If you need to get in touch with the school please use the school’s email address: smc.zabbar.prb@ilearn.edu.mt.

If you need to get in touch with the teacher use the teacher’s email address.

Emails sent to other addresses will not be answered.

Thank you for your cooperation.

Regards

Charlot Cassar
Head of School


Għeżież Ġenituri/Kustodji

F’dan il-perjodu qegħdin nirċievu ħafna korrispondenza. Napprezzaw l-għajnuna tagħkom biex inkunu nistgħu nagħtukom tweġiba kemm jista’ jkun malajr.

Qabel tagħmlu kuntatt magħna, jekk jogħġobkom aqraw sew l-informazzjoni li qed nibagħtu. Ħafna mit-tweġibiet għall-mistoqsijiet tagħkom qegħdin hemm.

Jekk għandjom bżonn tagħmlu kuntatt mal-iskola, użaw l-email address tal-iskola: smc.zabbar.prb@ilearn.edu.mt.

Jekk għandkom bżonn tagħmlu kuntatt mal-għalliema użaw l-email address tal-għalliema.

Emails li jinbagħtu fuq email addresses oħra mhux ser jiġu mwieġba.

Grazzi tal-kooperazzjoni tagħkom.

Tislijiet

Charlot Cassar
Kap tal-Iskola

Teleskola

Kull min jagħżel li jżomm lit-tfal id-dar minħabba il-pandemija jista’ jsegwi lezzjonijiet minn fuq teleskola.mt. Teleskola hija s-sistema provduta mid-Dipartiment tal-Edukazzjoni għal dawk li huma interessati u qegħdin jistaqsu kif ser taħdem is-sistema online. Tistgħu taraw dan il-video għal aktar informazzjoni.

Parents opting not to send their children to school due to the pandemic may refer to teleskola.mt. Teleskola is the online system for those who are interested in online teaching for their children provided by the Education Department. You may watch this video for more information.

Attendenza għas-sena skolastika 2020-21 minħabba l-COVID-19

English version below.

Għażiż Ġenitur/Kustodju Legali

Is-sena skolastika 2020-21 bdiet nhar il-Erbgħa, 7 t’Ottubru 2202. Minħabba ċ-ċirkostanzi attwali tal-pandemija, l-attendenza tat-tifel/tifla tiegħek tinsab taħt ir-responsabbiltà sħiħa tiegħek. Madanakollu, ta’ min jinnota li kull persuna minorenni għandha d-dritt għall-edukazzjoni tagħha.

Għalhekk, ġentilment aqra l-Kjarifikazzjonijiet imniżżla hawn taħt u wara imla l-Formola A (mehmuża) u ibgħatha lill-iskola rispettiva jew b’imejl jew inkella qegħedha f’envelowp indirizzat lill-Kap tal-Iskola u impustaha fil-letter-box tal-iskola, jekk inti tiddeċiedi li ma tibgħatx lit-tifel/tifla tiegħek minħabba ċ-ċirkostanzi preżenti, sa mhux aktar tard mill-Ġimgħa 16 ta’ Ottubru 2020.

Kjarifikazzjonijiet

  1. Studenti Vulnerabbli/F’Riskju Għoli – il-ġenituri għandhom jimlew u jiffirmaw il-Formola A fejn jiddikjaraw li l-istudenti se jibqgħu d-dar minħabba raġunijiet mediċi. Mal-formola jrid ikun hemm iċ-ċertifikat maħruġ mill-konsulent (E-certificates huma aċċettati).
  2. Studenti li l-ġenituri tagħhom għażlu li jħalluhom id-dar – dawn il-ġenituri wkoll għandhom jimlew u jiffirmaw il-Formola A fejn jassumu responsabbilta sħiħà tal-edukazzjoni ta’ wliedhom. Il-formola tibqa’ valida sakemm ma jkunx speċifikat xort’oħra min-naħa tal-Ministeru tal-Edukazzjoni u x-Xogħol fuq struzzjonijiet maħruġa mill-Awtoritajiet tas-Saħħa.

Jekk wara ċertu żmien tkun trid li t-tifel/tifla tiegħek j/tirritorna fiżikament lejn l-iskola, ġentilment imla l-Formola B biex titlob li l-istudent jerġa’ jibda jattendi. Din it-talba tiġi meqjusa mill-iskola u wara tkun infurmat bil-miktub bid-data meta l-istudent ikun jista’ jibda jattendi minħabba li l-iskola tkun trid tagħmel l-arranġamenti meħtieġa qabel jirritorna l-istudent mill-ġdid minħabba ċ-ċirkostanzi attwali.

Fil-każ li t-tifel/tifla tiegħek qed j/tattendi l-iskola u jħossu ma jiflaħx/tħossha ma tiflaħx, tiġi segwita l-proċedura tas-soltu, jiġifieri avża lill-iskola li t-tifel/tifla mhux se j/tattendi u mbagħad ibgħat iċ-Ċertifikat Mediku (MC) fejn it-tabib jikkonferma li t-tfal jistgħu jattendu l-iskola. Minħabba ċ-ċirkostanzi tal-pandemija, iċ-ċertifikat mediku qed jintalab anki għal jum wieħed ta’ mard. Iċ-ċertifikat mediku għandu jintbagħat b’imejl (scan jew ritratt) jew jitqiegħed fil-letter-box tal-iskola qabel ma l-istudent jattendi l-iskola tiegħu/tagħha fiżikament.

Aħna nifhmu li dawn huma żminijiet iebsa. Madanakollu, bil-kollaborazzjoni u l-koperazzjoni ta’ kulħadd, is-saħħa u s-sigurtà tat-tfal u tal-edukaturi jkunu mħarsa.

Ms Maria Mc Namara
Direttur Ġenerali
Servizzi Edukattivi


English Version

St Margaret College