Uniformi ghas-Sena Skolastika 2020-2021

It-tracksuit il-ġdida, inkluż poloshirt, t-shirt, shorts, cap u ġakketta għax-xitwa ser tkun qed tidħol fil-Kindergarten 1, Year 1 u Year 7 (Form1) mis-sena skolastika 2020-2021.

Ġenituri ta’ studenti li ma jkunux f’dawn il-klassijiet xorta jistgħu jixtru l-uniformi l-ġdida jekk ikollhom bzonn. Jekk it-tracksuit l-antika għada tajba, mela din tista’ tibqa’ tintuża.

L-uniformijiet il-ġodda qed jinħadmu u mistennija li jkunu għal-bejgħ mill-ewwel t’Awwissu. Il-kuntrattur, Yorkie, ser ikun qed jissupplixxi l-uniformijiet bi prezzijiet maqbula u qed jissuġġerixxi li l-ordnijiet isiru online fuq www.schooluniformsmalta.com.

New Uniform for Scholastic Year 2020/2021

A new uniform (tracksuit, polo shirt, t shirt, shorts, cap and winter jacket) is being introduced for children who will be in Kindergarten 1 and Year 1 in the coming scholastic year.

Parents whose children are not in these year groups but still need uniform items, can buy the new uniform. However, if the old tracksuit still fits, then this is perfectly fine.

The new uniforms are in production and will be available from 1st August. The manufacturer, Yorkie, is suggesting that parents buy uniforms online from www.schooluniformsmalta.com.